×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van de webshop Jan van Beek Eigentijds Wonen rust auteursrecht. 

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of de Jan van Beek Eigentijds Wonen.

Aansprakelijkheid

De op deze webshop getoonde informatie wordt door de Jan van Beek Eigentijds Wonen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Jan van Beek Eigentijds Wonen verstrekt door middel van deze webshop louter informatie over de producten die door Jan van Beek Eigentijds Wonen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Druk, zetfouten of prijswijzingen voorbehouden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice:

Jan van Beek Eigentijds Wonen

Beukenplein 23

1092 BB  Amsterdam

020-6656310

info@janvanbeek.nl