×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Klanten Informatie

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

Wij leveren gratis af, boven  een totaalbedrag van €250,= binnen heel Nederland, uitgezonderd de eilanden. Afhankelijk van uw bestelling en eiland kunt u hiervoor een prijsopgave aanvragen. Onder de €250,- berekenen we verzendkosten van €9,95.

Afhalen in de winkel kan ook, dan worden uiteraard geen bezorgkosten berekend.

Wijze van aflevering

Wij hebben een eigen bezorgdienst of kiezen voor kleinere artikelen voor  verzending via pakketdienst.

Afhalen in de winkel kan ook, dan worden uiteraard geen bezorgkosten berekend.

Grotere artikelen worden door onze eigen bezorgdienst afgeleverd, de dag en het tijdstip van aflevering gebeurd in overleg met de klant.

Betalingscondities

Onze betalingscondities luiden: 

Kleinere artikelen verzonden via pakketdienst :  Betaling vooraf van het gehele bedrag via IDeal of bij afhalen per pin of contant in de winkel.

Bij grotere artikelen en langere levertijden kan een aanbetaling gevraagd worden van 25% van het totaalbedrag, waarna bij aflevering het restant kan worden gepind bij de chauffeur of van tevoren kan worden overgemaakt. E.e.a. in overleg, bezorging geschiedt dan op afspraak.

De betalingstermijn is van tevoren of direct bij aflevering.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:

Contant (bij afhalen in de winkel of bij aflevering aan de chauffeur)

IDeal : vooraf betalen van het gehele bedrag van voorraadartikelen, te verzenden via pakketdienst.

Telebankieren: overmaken van een aanbetaling en/of het restant voor de aflevering, bij grotere artikelen met een levertijd. E.e.a. in overleg met de klant.

Bij aflevering eigen bezorgdienst: per pin bij de chauffeur (maximaal daglimiet normaal € 2500,=, kan bij de bank tijdelijk worden verhoogd).

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering op het door u opgegeven adres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Wij streven ernaar voorraadartikelen binnen 14 dagen te bezorgen.

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.

Voor verzending maken wij gebruik van:  eigen bezorgdienst, pakketdienst, of PostNL.

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@janvanbeek.nl onder vermelding van reden van ontbinding. Tevens verzoeken wij u de producten uitsluitend in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Jan van Beek eigentijds wonen, Beukenplein 23, 1092 BB Amsterdam. 

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:

Telefonisch : 020 6656310

Per mail : info@janvanbeek.nl

Houdt u s.v.p. artikelcode/naam bij de hand.