×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Privacy policy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.

Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze  webserver uw domeinnaam en e-mailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet  beschikbaar aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.

Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen. Wij gebruiken geen cookies. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@janvanbeek.nl.  Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.